Contact

Voor informatie en afspraken:

 06 21 24 26 86 info@claritycounsel.nl

Clarity Counsel Facebook

Visit Us On Facebook

Reading

 

Het perspectief van de ziel

 

Het perspectief van de ziel is een perspectief wat ruimer, intelligenter en vaak verrassender is dan we zelf kunnen zien of bedenken. Bij mijn laatste reading was de eerste reactie van mijn client, hoe kan jij nou zo duidelijk zeggen wat ik alleen in het diepst van mn gedachten soms denk of een glimp van opvang?

Dat is het perspectief van de ziel.

Een intelligente, zeer rijk gevarieerde laag van het zelf, die raakvlakken heeft met het persoonlijke zelf, spirituele dimensies , culturen, culturele ontwikkelingen en andere buitenpersoonlijke dimensies. Dat klinkt als veel en dat is het ook. De schoonheid van dat gebied of laag is in mijn ervaring altijd elegant, verrassend en inspirerend.

Het perspectief van de ziel is zeer reëel.

Het gevoel van bevestiging, van het valideren van soms paradoxale ervaringen leidt vanuit dit perspectief naar het inzicht krijgen in de diepere samenhang van de ervaring. En zoals eerder gezegd onthult het een elegante ordening en relevantie van onze menselijke ervaring.

Het is perspectief is multidimensionaal.

Dat wil zeggen dat zich bij een reading meerdere bestaans- en bewustzijns-lagen ontvouwen die meespelen in onze ervaring van dit moment. Niet alleen omdat die lagen specifieke kennis en ervaringen bevatten. Maar ook dat deze  bewustzijnslagen zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Wat we ervaren als een dilemma of discrepantie in onszelf is vaak  de soms tegengestelde belangen die de verschillende bewustzijnslagen hebben. Door meer inzicht en kennis te verwerven in deze ontwikkeling worden onze ervaringen en gevoelens helder, logischer en inzichtelijk.

 

Een reading duurt ongeveer 1,5 uur. Het word opgenomen als mp3 bestand, zodat je alles nog eens rustig kunt beluisteren. Als afstand een probleem is, is het mogelijk om de reading via Skype te doen.

 

Om een afspraak te maken of voor meer informatie  info@claritycounsel.nl of bel 06 21242686